Uzsāktais projekts novērtēts

Limbažu novada pašvaldība novērtējusi SIA Eko dārzs par sekmīgu darbību lauku ekonomikā, pasniedzot atzinības rakstu. Paldies pašvaldībai par ieguldītā darba novērtējumu. Uzņēmuma darbiniekiem tas uzliek jaunus pienākumus - censties vēl vairāk un labāk.

Japāņu žurnālisti apmeklē SIA Eko dārzs

20.10.2014. Lifestile un Travel Magazine for ladies žurnālisti no Japānas apmeklē SIA Eko dārzs. Žurnālisti interesējas par Latvijas dabīgo vidi un ekoloģiskajiem biškopības produktiem. Japāņiem bija iespēja uzzināt par medus u.c. bišu produktu "ceļu" no stropa līdz iepakojumam. Žurnālisti ar interesi piedalījās medus rāmju atvākošanā un medus sviešanas procesā, kā arī sveču gatavošanā. Noslēgumā degustācijā tika piedāvāts daudzveidīgais biškopības produktu klāsts un medus izmantošanas variācijas.
12